NåErGrøntEndaGrønnere。

DenGrønnnfargedePlasten iVårestasjoner og dispensere protuseresnåV超过85%gjenvunnet Plast。

sevårnye stasjon她

Bærekraft

les mer om omvårtBærekraftarpeardarbeid

les mer om omvårtBærekraftarpeardarbeid

Kunnskap OG Innsikter

lærmer omførstehjelpog forskjellige skader。

gåtilkunnskapen oglærmer

布兰斯

les mer om de spesifikke produktene som det er behov forskjellige bransjer。

finn det rette produktet for din bransje

HelterPåJoben

HelterPåJoben

jarnos raske innsats reddet合成

Plutselig Ryker slangekoblingen og sterkt Etsenderengjøringsmiddelskyller ofrengjøringsfirmaetsfirmaetsoperate trenge trenger inn bak beskyttelsesbrillene。takketværejarno torois raske innsats kunne synet reddes。

Les Artikkelen

føldeg trygg med c华体会电子竞技官网ederroth急救

  • TOPP KVALITET

VårtGrønneFørstehjelpstavleharværtet foregangsprodukt,etterfulgt av stadig nye produkter avhøyestekvalitet。VI Arbeider Utrettelig在Du,VårKunde,SkalVæreFornøydMed Kvalitetenpåproduktenevåreog for du skal kalnne stole stolepåvåreLeveranser。

  • Funksjonalitet

vi legger stor vektpåÅGjøreLøsningeneVåreenkle og funksjonelle。mange av produktenevårekan brukes til mange forskjellige behov,og vigjørførstehjelptydelig og enkelt。

  • enkelÅbruke og etterfylle

klare instruksjoner ogenkeltÅetterfylle;Rødeetiketter Visernåret produkthargåttomt,og du ser Reveransenummeret。

Finn Bestselgere她

Kunnskap

Artikkel

Førstehjelp用于Øynene

ved en ulykke er detviktigÅStarte Skyllingen iløpetav sekunder。det erogsåviktigÅfåtil effektiv skylling,med riktigstrømningavvæske。VæskenBørOgsåværebufret,DVS。VirkenøytraliserendePåSprutav Alkalier(F.Eks。Lut)OG Syrer(F.Eks。Datcerisyre)。

Les Mer

våreproduktgrupper